Dirkzwager legal & tax

Werken over de grens
14 Januari 2019
Steeds vaker worden werknemers de Nederlandse grens over gestuurd om in het buitenland een project uit te voeren of om een aantal dagen in de week op de buitenlandse vestiging te werken. Veel werkgevers staan er echter niet bij stil dat dit gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van het loon van de werknemer. Of u bent zich als werkgever wel bewust van deze risico’s, maar u vraagt zich af wat nu precies de gevolgen zijn en wat er geregeld moet worden.

Buitenlandse belastingplicht en sociale zekerheid kan voor een werknemer ontstaan door verschillende situaties. Fysiek werken in het buitenland zal veelal leiden tot belastingplicht aldaar. Dit lijkt wellicht een logische conclusie wanneer je een arbeidsovereenkomst hebt getekend met een buitenlandse werkgever. Toch kan belastingplicht in het buitenland ook ontstaan wanneer het loon “gewoon” betaald wordt door de Nederlandse werkgever. Bij bestuurders kan zelfs belastingplicht in het buitenland ontstaat wanneer geen enkele dag gewerkt wordt in dat land. De regels hieromtrent zijn erg gedetailleerd en zullen sterk afhankelijk zijn per geval. Dit komt onder andere doordat elk land zijn eigen regels hiervoor hanteert. Vervolgens hebben landen onderling belasting- en sociale zekerheidsverdragen gesloten. Deze aanwijsregels kunnen ook weer per verdrag verschillen.

Wat zijn nu situaties waarbij een grote kans aanwezig is dat belastingplicht in het buitenland ontstaat of waarbij het buitenlandse sociale zekerheidsstelsel van toepassing wordt?

Het is uiterst belangrijk een onderscheid te maken tussen belastingen en sociale zekerheid.

A. Risico op buitenlandse belastingplicht
De werknemer is meer dan 183 dagen per jaar/12 maanden werkzaam in het betreffende land.
De werknemer werkt (deels) op een buitenlandse vestiging. Hij heeft geen arbeidsovereenkomst met de buitenlandse onderneming. De werkzaamheden van de werknemer komen ten goede aan de buitenlandse onderneming.
De werknemer werkt (deels) op een buitenlandse werkplaats die (eigenlijk) een vaste inrichting vormt voor de Nederlandse werkgever.
De werknemer is werkzaam in het buitenland en is tevens bevoegd om in het buitenland overeenkomsten te sluiten namens de werkgever.
De (statutaire) bestuurder van een buitenlandse onderneming voert al zijn werkzaamheden in Nederland uit.

B. Risico dat het buitenlandse sociale zekerheidsstelsel van toepassing is

1. Binnen de EU
Geen detachering/uitzending + minder dan 25% werken in Nederland (één dag thuiswerken is derhalve onvoldoende) +
In dienstbetrekking bij buitenlandse werkgever.
In dienstbetrekking bij 2 werkgevers, waarvan 1 buitenlandse werkgever.

2. Buiten de EU
Het betreft een land waarmee Nederland een sociaal verzekeringsverdrag gesloten heeft, bijvoorbeeld Australië, India, Japan of de Verenigde Staten. Daarnaast gaat het niet om detachering/uitzending.

Gevolgen buitenlandse belastingplicht
Een deel van het loon dient belast te worden in het buitenland. Hoogstwaarschijnlijk zal de Nederlandse werkgever een loonadministratie in het betreffende land moeten gaan voeren voor de in het buitenland belastingplichtige werknemer. Hierbij dienen de Nederlandse loonelementen vertaald te worden naar de loonbelastingregels van het betreffende land. Dit deel van het loon kan buiten beschouwing worden gelaten in de Nederlandse loonadministratie.

Gevolgen buitenlands sociaal zekerheidsstelsel van toepassing
De inhouding en betaling van Nederlandse premies kan worden gestopt. De werknemer bouwt geen AOW meer op en is niet verzekerd in Nederland voor de WW en de ZW. Het van toepassing zijnde sociale zekerheidsstelsel is qua uitkeringen mogelijk minder gunstig dan het Nederlandse stelsel. De kosten van het buitenlandse sociale zekerheidsstelsel kunnen hoger of lager zijn dan in Nederland. Het verschil in kosten ziet vaak met name op de werkgeverskant van de premies, bijvoorbeeld in België. Hoogstwaarschijnlijk zal de Nederlandse werkgever een loonadministratie in het betreffende land moeten gaan voeren voor de in het buitenland sociaal verzekerde werknemer. De buitenlandse premies kunnen wellicht gedeeltelijk worden afgetrokken van het inkomen in de Nederlandse belastingheffing.
Niet onvermeld mag blijven dat de werknemer mogelijk ook niet meer in Nederland verzekerd is voor de ziektekosten. Dit moet nader onderzocht worden.

Tenslotte kunnen er ook nog gevolgen optreden voor de pensioenopbouw van de werknemer. Dit moet nader onderzocht worden.

» Ga naar de link
Contactgegevens
Dirkzwager legal & tax
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen