Gemeente Uden

32 nieuwe huurwoningen,
30 Augustus 2017
32 nieuwe huurwoningen aan Volkelseweg in Uden

Geplaatst op woensdag 30 augustus 2017

Vastwas Vastgoedontwikkeling BV wil 32 huurwoningen gaan ontwikkelen in de driehoek tussen de Volkelseweg, President Kennedylaan en Loopkantstraat in Uden. De gemeente heeft in beginsel inge¬stemd met het initiatief en is bereid medewerking te verlenen. Dat hebben beide partijen vandaag vastgelegd in een intentieovereenkomst. Het is de bedoeling dat de woningen begin 2019 zijn gerea¬liseerd.

Vastwas BV, een vastgoedontwikkelaar uit Nijmegen, wil in het gebied 32 eengezinshuurwoningen bouwen. 22 zijn bestemd voor particuliere verhuur. Deze blijven eigendom van Vastwas. Daarnaast worden 10 sociale huurwoningen gerealiseerd (huurprijs max. €710 per maand). Deze worden eigen-dom van Area. De 32 woningen worden verdeeld over 6 bouwblokken. Alle woningen krijgen een eigen parkeerplaats en een buitenberging. De 10 woningen van Area zijn geschikt voor 2-persoonshuishou-dens en kleine gezinnen. De 22 woningen van Vastwas zijn ruime eengezinswoningen. Wethouder Peerenboom: "Een mooi initiatief natuurlijk, al was het alleen al omdat de vraag naar zowel sociale als particuliere huurwoningen nog steeds groot is in onze gemeente. Maar ook mooi, omdat we met dit initiatief weer een mooie bestemming geven aan een nu nog deels braakliggend en niet gebruikt gebied, middenin Uden, op korte afstand van het centrum." Mark Straver van Vastwas vult aan: "We zijn natuurlijk blij dat wij op deze mooie locatie huurwoningen in bezit krijgen. Fijn ook dat de gemeente Uden zich zo constructief en proactief opstelt om dit plan te gaan realiseren."

Co-creatie als voorwaarde
De gemeente en Vastwas tekenen deze week een intentieovereenkomst. Hierin zijn ook de voorwaar¬den vastgelegd waaraan het definitieve plan moet voldoen. De belangrijkste voorwaarde van de gemeente is dat de projectontwikkelaar de ontwikkeling voorbereidt in samenspraak met de omgeving. De eerste avond hiervoor zal in september worden gehouden. Belanghebbenden zoals omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging. Peerenboom: "We willen immers wel dat het plan straks past in de omgeving en dat de ontwikkelaar zoveel mogelijk rekening houdt met de mensen die nú al gebruik maken van het gebied. We zijn bovendien vorig jaar een pilot gestart in dit gebied in het kader van een burgerparticipatieproject van het Ministerie van Binnenlandse zaken, onder de naam 'democratic challenge'. In die pilot hebben we samen met allerlei belanghebbenden in kaart gebracht hoe we nu het beste kunnen samenwerken bij nieuwe initiatieven in het gebied. Een van de conclusies was dat co-creatie het beste werkt. Dat wil zeggen: goed overleg tussen initiatiefnemers en huidige gebruikers. Met dit initiatief van Vastwas kunnen we dat in praktijk brengen en toetsen of het ook werkt zoals we samen hebben bedacht."

Planning
Nu de intentieovereenkomst is getekend, kan Vastwas haar plan gaan voorbereiden. De gemeente zal op haar beurt het bestemmingsplan aanpassen dat nu nog niet voorziet in huurwoningen. Vastwas hoopt eind dit jaar een definitief plan te kunnen voorleggen aan de gemeente. Na definitieve besluit¬vorming kan de bouw van de woningen dan in 2018 worden gestart.

» Ga naar de link
Contactgegevens
Gemeente Uden
Markt 145
5401 EJ Uden