Gemeente Uden

Slingerende Venloop ten zuiden van Slabroek
7 Juni 2017
De Venloop ten zuiden van Slabroek heeft een metamorfose ondergaan; van een saaie afwateringssloot is het nu een slingerende beek geworden. Hierbij is ook het brongebied van de Venloop en het aangrenzende wijstgebied versterkt. Tegelijk zijn aanliggende gronden ingericht als natuur. Op woensdag 31 mei hebben Ernest de Groot (dagelijks bestuurslid waterschap Aa en Maas), Matthie van Merwerode (wethouder gemeente Uden), Marc Poulussen(medewerker beheer Staatsbosbeheer) en Petra Souwerbren (directeur ARK Natuurontwikkeling), samen met een aantal inwoners van Slabroek, de heringerichte Venloop op feestelijke wijze ‘geopend’. Dit moment werd gemarkeerd door de gezamenlijke aanplant van een boom.

Bijzondere flora en fauna in en rond de Venloop
Het beekdal van de Venloop is erg bijzonder, omdat schuin door de grondlagen van het beekdal twee breuken lopen: de Mellebreuk en de Hoevense breuk. Als gevolg van deze breuken treedt ook hier het wijst verschijnsel op: schoon ijzer- en mineraalrijk, zuurarm grondwater wordt naar de oppervlakte gestuwd. Dit water komt in de Venloop terecht en daar profiteren planten en dieren van. Een zeldzaam dier dat in het beekdal voor komt is de kamsalamander. Tevens treffen we er de weidebeekjuffer aan. Deze libelsoort leeft alleen in de buurt van schoon en stromend water. De verwachting is dat ook andere bijzondere dier- en plantensoorten zich hier gaan vestigen. Het schone, mineraalrijk water wordt nu namelijk beter vastgehouden in een brede, slingerende beek in plaats van snel afgevoerd via een smalle, diepe en rechte sloot.

» Ga naar de link
Contactgegevens
Gemeente Uden
Markt 145
5401 EJ Uden